Pravni podaci

Tvrtka:
B. K. TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene, promidžbene i informatičke usluge

Skraćena tvrtka:
B. K. TRADE d. o. o.

Adresa:
Tina Ujevića 26
52440 Poreč
Republika Hrvatska

OIB:
51807354421

PDV-ID (VAT-ID):
HR 51807354421

MBS:
040122687
Subjekt je upisan u reg. ulošku broj 1-6093-00 Trgovačkog suda u Rijeci.

Nadležni sud:
Trgovački sud u Pazinu

Temeljni kapital:
20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave:
Igor Kadum, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno.

 

Poslovni računi:
IBAN HR13 2360 0001 1014 3038 3
Zagrebačka Banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb (Hrvatska)
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN HR49 2484 0081 1035 6274 4
Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59, Zagreb (Hrvatska)
SWIFT: RZBHHR2X

IBAN SI56 1010 0005 3858 372
Banka Koper d.d.
Pristaniška ulica 14, Koper (Slovenija)
SWIFT: BAKOSI2X