Cjenik

Usluge Google AdWords oglašavanja

 • Otvaranje Google AdWords računa i izrada nove Google AdWords oglašivačke kampanje*:
  od 1.875,00 Kn (1.500,00 Kn + PDV)
 • Mjesečno vođenje Google AdWords kampanja**:
  provizija 15% (provizija 12%*** + PDV), minimalno 750,00 Kn (600,00 Kn + PDV)
 • Revizija postojeće Google AdWords kampanje:
  od 1.500,00 Kn (1.200,00 Kn + PDV)
* Cijena se odnosi na izradu kampanje za jedan jezik i jedno geografsko područje (npr. engleski jezik za područje USA, UK i Kanada). U cijenu je također uključena i osnovna implementacija Google Analyticsa (po potrebi preko Google Tag Managera) te 30 dana vođenja, održavanja i optimiziranja kampanje.
** U cijenu izrade i vođenja kampanje je uključena izrada kampanje na pretraživačkoj mreži (oglasi na Google tražilici) i izrada kampanje na prikazivačkoj mreži (display network – slikovni oglasi) uz izradu jednostavnih slikovnih oglasa (bannera). Izrada zahtijevnijih slikovnih oglasa se dodatno naplaćuje.
*** Provizija se računa tako da se Vaš mjesečni trošak kojega ste potrošili na AdWords oglašavanje pomnoži s 12%.
NAPOMENA: Troškovi samog oglašavanja nisu uključeni u cijenu izrade, vođenja i revizije kampanja te se plaćaju direktno Googleu.

 

Usluge Facebook oglašavanja

 • Izrada nove Facebook oglašivačke kampanje:
  1.200,00 Kn (960,00 Kn + PDV)
 • Mjesečno vođenje Facebook oglašivačkih kampanja:
  provizija 15% (provizija 12%* + PDV), minimalno 600,00 Kn (480,00 Kn + PDV)
* Provizija se računa tako da se Vaš mjesečni trošak kojega ste potrošili na Facebook oglašavanje pomnoži s 12%.
NAPOMENA: Troškovi samog oglašavanja nisu uključeni u cijenu izrade i vođenja kampanja te se plaćaju direktno Facebooku.

 

Usluge Google Analyticsa

 • Osnovna implementacija Google Analytics sustava na web sjedište*:
  600,00 Kn (480,00 Kn + PDV)
 • Napredna implementacija Google Analytics sustava na web sjedište**:
  od 1.500,00 Kn (1.200,00 Kn + PDV)
* Uključuje: implementaciju Google Analytics koda, namještanje osnovnih filtera, izrada do 3 cilja (goals), izrada do 3 prilagođena izvještaja (custom reports)
** Uključuje: osnovnu implementaciju Google Analytics sustava na web sjedište, namještanje naprednih filtera, izradu dodatnih naprednih ciljeva (goals), izradu dodatnih naprednih prilagođenih izvještaja (custom reports), izradu analytics događaja (events) i virtualnih prikaza stranice (virtual pageview), … Konačna cijena ovisi o Vašim zahtjevima!